A-AA+then

ผมอย่ากจะถามเรืองเว็บบอร์ด

1,141
คือ เว็บบอรด มันจะทำ SEO ได้หรือป่าวครับ

แล้วมันมีวิธีทำยังไงให้แต่ละหน้ามันติด google เพราะมันมีอยู่หน้าเดียว
แล้วเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้นะครับ

ขอบคุณรว่งหน้า

1 ความคิดเห็น

หน้าไหนๆ บนเว็บไซต์ก็สามารถทำ SEO ได้ทั้งนั้นครับ....

หลักการก็เหมือนการทำ SEO ทั่วๆไปครับ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน สามารถอ่านได้จากบทความครับ

การทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ ไม่ได้หมายถึงการทำ SEO ให้กับหน้าแรกเท่านั้นนะครับ เราจำเป็นต้องทำ SEO ให้กับทุกหน้าของเว็บไซต์ด้วยครับ และ บอร์ด ก็เป็นตัวแปรที่ดีอันหนึ่งในการทำ SEO ด้วยครับ เนื่องจากบอร์ดจะเป็นตัวเพิ่มหน้าให้กับเว็บไซต์ของเราได้
1
^