A-AA+then

Ajax shoutbox ข้อความขึ้นเป็นแบบในรูปแก้ยังไงครับ

1,575
สวัสดีครับ

คือ Ajax shoutbox ข้อความขึ้นเป็นแบบในรูปแก้ยังไงครับ

ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

Ajax shoutbox ข้อความขึ้นเป็นแบบในรูปแก้ยังไงครับ

แก้ได้แล้วครับโดยใช้วิธีจากบทความของท่าน

http://www.goragod.com/knowledge-GAJAX%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

http://www.goragod.com/knowledge-แปลงไฟล์ให้เป็น UTF-8.html

ขอบคุณครับ สำหรับบทความดี ๆ

 (ถามเองตอบเองซะงั้น )

1

    ใช้ไม่เปง

2
^