A-AA+then

การทำเครื่องเราเป็น web server ครับ

1,491
ผมไปเช็ค ip จากเว็บมา สมมติได้เป็น 118.175.18.252 ครับ เวลาเข้า ip ที่ว่านี้จาก browser มันไปเข้าที่ modem ครับ
ทำไมมันไม่เข้ามาที่เครื่องอะครับ หรือว่าต้องตั้งค่าอะไรก่อนครับ

ใช้ modem ที่แถมจากตอนติดเน็ตครับ  ยี่ห้อ WORK รุ่น WG-201 ครับ

1 ความคิดเห็น

ต้อง forward port ก่อนครับ

ดูวิธีการบนเว็บครับ แต่ โมเด็มแต่ละตัวจะมีวิธีการเซ็ตไม่เหมือนกันครับ อาจต้องเทียบเคียงเอา หรือ ดูจากคู่มือ ครับ
1
^