file .js คืออะไรครับ เรียกใช้งานยังไง

อยากรู้วิธีการสร้างและการเรียกใช้นะครับ
พอจะมีบทความตัวอย่างบ้างไหมครับ
20 พ.ย. 2552 เวลา 21:50 น. 9 7,950
^