A-AA+then

PHP สั่งให้ รันไฟล์ .exe บน server ทำงาน ยังไงครับ

3,523
คือ ผมก็ไม่รู้เรื่อง php เท่าไรหรอกนะครับ แต่มันจำเป็นต้องใช้เพราะต้องเอาไปทำโปรเจคครับ

ปัญหามันติดอยู่ที่ว่า มีไฟล์โปรแกรมอยู่บน server ครับ แล้วถ้าจะสั่งให้มันทำงานบนนั้น  โดยผ่านทางเว็บเพจเลยน่ะครับ

ต้องทำยังไงครับ

ถ้าจะอนุเคราะห์ เป็นโค้ต เลยจะขอบพระคุณมากมายเลยครับ

2 ความคิดเห็น

มีหลายคำสั่งเลยครับ ดูตามนี้

http://www.php.net/manual/en/ref.exec.php

คำสั่งที่ใช้บ่อยคือ exec(path/to/file.exe) ครับ

ข้อควรระวังก็คือ ต้องกำหนด path ให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับ ตามลักษณะพาทของ Server
1

ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวจะลองดูครับ
2
^