A-AA+then

บันทึกได้แล้วค่ะ แต่ว่า..

1,106

แต่ว่าถ้าเราจะให้อีกตาราง หนึ่ง เก็บได้หลายรายการ
ซึ่งอยู่ในเลขที่ใบสั่งซื้อใบเดียวกัน
จะต้องทำยังไงอ่ะค่ะ

1 ความคิดเห็น

อ่านบทความนะ เขียนให้แล้ว
1
^