A-AA+then

บทที่ 24 GForm อัปโหลดแบบไม่เปลี่ยนหน้าด้วย GAJAX

1,153
ขออ้างจากบทความหน่อยนคะคือถ้าเราต้องการ
อัพไฟล์พวก .flv,.mwa,.mp3 เป็นพวกไฟล์ภาพ
คะไม่ทราบว่าตัวอย่างนี้เราสามารถเอามาใช้ได้เยยไหม
หรือว่าต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างช่วยบอกหน่อยนะคะพอดีจะเอา
ไปประยุกต์ใช้กับ asp นะคะ

3 ความคิดเห็น

ได้ครับ

ขั้นตอนเกี่ยวกับ Ajax จะอัปโหลดอะไรก็เหมือนกันครับ อาจจะต่างกันก็ตอน ตรวจสอบการอัปโหลด ซึ่งก็สามารถเขียนได้ตามปกติครับ
1

เอ่อพอจะยกตัวอย่างการเช็คสักเล็กน้อยได้ไหมคะ
หอมไม่ค่อยเก่งเท่าไร
2

555+++

]องหาโค้ดอัปโหลดบนเว็บดูละกัน การตรวจสอบว่าเป็นไฟล์ชนิดใด ก็เหมือนๆกันแหละครับ ตรวจรูปได้ ก็สามารถตรวจไฟล์ใดๆได้ครับ
3
^