A-AA+then

การตั้งเวลาของUser Online 3ให้ตรงกับเวลาในไทยครับ

1,446
พอดีผมได้เอาcode ของUser Online 3 มาใช้แต่เวลาไม่ตรงกับเวลาของไทยเลยอยากจะ
ขอรบกวนเวลาช่วยอธิบายวิธีการตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาของประเทศไทยครับ

2 ความคิดเห็น

$today=(integer)date("d ", mktime(date("H")+0));//วันนี้ ทดเวลาไป+0

แก้ไข +0 ไปตามค่าที่ผิดพลาดเป็น ชั่วโมงครับ ค่านี้สามารถเป็นลบได้นะครับเช่น -1
1

ขอบคุณครับได้แล้วครับ

2
^