A-AA+then

list menu โยนค่าเพื่อค้นหา

1,485
พอดีคิวรี่ข้อมูลมาแสดงใน list
มี ชื่อเป็น
A
B
C

ทำอย่างไรให้มันรู้ว่าถ้าเราเลือก A ให้ไปดึงข้อมูลของ A มาแสดง
โดยข้อมูลอยู่ใน table เดียวกันกับตอนที่เราดึงข้อมูลมาแสดง
ใน list นะคะ

4 ความคิดเห็น

เ้ก็บ id ของ user ไว้ใน select แล้วใช้ ajax ไปอ่านข้อมูลมาเมื่อมีการเลือก select ค่าที่ส่งกลับมาแสดงผลตามที่กำหนดครับ
1

เอ่อพอจะมีตัวอย่างไหมคะ
มันนึกมะออกคะ

2

ไอเราก็นึกว่าใครถาม อิอิ คนใกล้ตัว
3

อ้างจากคำตอบที่ #2เอ่อพอจะมีตัวอย่างไหมคะ

มันนึกมะออกคะ

เขียนตัวอย่างให้แล้ว
4
^