A-AA+then

google map api ต้องการถามเกี่ยวกับ directions ของ directions ครั

1,776


คือผมอยากเอาตัว AและB ที่เป็นรูปหยดน้ำสีเขียวออกครับ ให้แสดงเฉพาะLineบอกทางเท่านั้น ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณมากครับ


var directions = new GDirections();
directions.load("from: 16.48185153213748,102.12444305419922 to: 16.570719284769098,102.0406723022461 ",{getPolyline:true});


0 ความคิดเห็น

^