ถามการร้องขอข้อมูลจากการเลือก checkbox ด้วย AJAX แบบที่ 2 อยากให

คือตอนนี้ผมกำลังทำปัญหาพิเศษอ่ะครับ  อยากให้หน้าหลักไปเรียก fetch array จากอีกหน้าหนึ่งแล้วกลับมาแสดงใน textbox ของหน้าหลักเดิม โดยไม่ต้อง submit อ่ะครับ

ซึ่งจากบทความ www.goragod.com/tag-AJAX.html  เป็นการร้องขอข้อมูลจากการเลือก checkbox ด้วย AJAX
ผมว่าน่าจะทำได้  แต่ติดปัญหาตรงที่
- หน้าหลัก หากต้องการ เพิ่ม Textbox อีก และอยากให้แสดงผลใน textbox เช่น หาก fetch ชื่อก็แสดงใน
 txtname หาก fetch นามสกุลก็แสดงใน txtlastname
-chkarray.php เป็นหน้าที่ส่งรหัสลูกค้าไป fecth และส่งค่าตัวแปลที่ fecth มาแสดงในหน้าหลักตาม textbox ต่างๆ ที่สร้างไว้ในหน้าหลัก

ฝากพี่ๆช่วยดูให้หน่อยนะครับ ผมงานรีบจริงๆๆ
28 ต.ค. 2552 เวลา 04:16 น. 1 1,285
^