ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เกี่ยวกับการ search แบบ join ตารางครับ

คือว่าผมมีตารางอยู่ 3 ตารางครับ
1. roomtype
- roomtype_id PK
- roomtype_name
2. room
-room_id PK
-roomtype_id
-status (ว่าง,ไม่ว่าง)
3. roomdetail
-room_id PK
-book_id PK
-check_in
-check_out

จากรูปครับถ้าหากว่าผมเลือกประเภทห้องพัก เลือกวันที่ check in , check out แล้วกด submit แล้วต้องเข้าไปเช็ค ที่ตาราง room ว่ามีห้องว่างหรือป่าว ถ้าหากว่าว่างก็วิ่งไปเช็ค ที่ตาราง roomdetail ว่าวันที่ check in , check out ว่ามีห้องอะไรว่างบ้าง แล้วนำมาโชว์

ผมเขียนอย่างนี้ถูกหรือป่าวครับ
            <?
            include "Connections/conn_search.php";
            $query_rsSearch="select * from room,roomtype,roomdetail";
            /*$query_rsSearch="SELECT * FROM room WHERE room.roomtype_id = ".$Lroomtype." NOT EXISTS (SELECT * FROM roomdetail WHERE roomdetail.room_id = room.room_id AND (roomdetail.check_in >=".$checkin."  AND roomdetail.check_out <=".$checkout.") )";*/
            $query_rsSearch= 'EXPLAIN select t.roomtype_name,r.room_id from roomtype t,room r, roomdetail d where t.roomtype_name = \'".$Lroomtype."\' and d.check_out < ".$checkin." and r.status = \'1\' and t.roomtype_id=r.roomtype_id and r.room_id = d.room_id';
            mysql_select_db($newDB, $connector);
            $rsSearch= mysql_query($query_rsSearch, $connector) or die(mysql_error());
            $row_rsSearch=mysql_fetch_assoc($rsSearch);
            $totalRows_rsSearch=mysql_num_rows($rsSearch);
          ?>


หรือว่าใครพอจเแนะนำได้บ้างครับ ขอบคุณคร้าบ

21 ต.ค. 2552 เวลา 09:58 น. 5 1,747
^