A-AA+then

ปัญหา ajax autocomplete กับการใช้งานบน โฮตส์จริง

1,554
เป็นโค้ดที่เขียนติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อใช้แสดงข้อมูล รหัส ชื่อ ประมาณนี้ครับ
ลองกับ localhost ก็ทำงานได้ปกติดี ลองกับโฮสต์ที่เป็น centOs ก็ใช้งานได้ปกติ
แต่พอลองกับ Ubuntu ปรากฏว่ามีปัญหา
เลยอยากทราบว่ามีใครบ้างที่ลอง ajax กับ ubuntu แล้วมีปัญหา หรือไม่ไมีปัญหา
ตอนนี้ได้แต่ถามอาxxx๋ แต่ไม่เจอเลยครับ ปวดหัวมากเลยครับ
ผมเอาโค้ดมาจากเว็บนี้อ่ะครับ
www.ninenik.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_autocomplete_%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2_ajax-209.html

1 ความคิดเห็น

ไม่มีปัญหาใดๆ ครับ ผมใช้ ubuntu เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ ก็ใช้งานกับ Ajax ได้ปกติดี
1
^