A-AA+then

ข้อมูลใน Databass มันไม่เป็นภาษาไทย

1,319
คือ พอ insert ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ลงไปใน databass (sql) ของ PHP ม้นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้
ผมก็เเชตเครื่องตามที่หนังสีอเขาบอกแล้วนะครับ  แต่มันก็ไม่ได้
แก้ไขยังไงช่วยบอกด้วยครับ

2 ความคิดเห็น

^