A-AA+then

javascript print element ใน html

1,307
รบกวนหน่อยน่ะครับ ผมไม่่เก่ง javascript เอาเสียเลย คือว่าถ้าเราทำ form html โดยมี textbox มารับค่า แล้วพอกรอกข้อมูลใน textboxครบแล้ว เราจะสามารถสั่งปริ้น ข้อมูลที่กรอกออกมายังไงได้บ้างครับ โดยใช้ javascript อ่าครับ

1 ความคิดเห็น

การพิมพ์ต้องพิมพ์ทั้งหน้าครับ

ถ้าจะพิมพ์ข้อความใดข้อความหนึ่ง ก็ต้องส่งเฉพาะข้อมูลนั้นๆไปแสดงในหน้าใหม่แล้วสั่งพิมพ์ครับ
1
^