ถามเรื่อง Mysql ครับ

คือผมต้องการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลน่ะคับ  โดยใช้คำสั่ง order by id DESC LIMIT 0,10

สมมุตว่าผมมีข้อมูลอยู่ 50id  ถ้าผมใช้คำสั่งด้านบนมันก็จะดึงข้อมูล ตั้งแต่ id ที่ 50(id ที่มีการ insert ล่าสุด) ถึง id ที่ 41

คือที่ผมอยากถามตรงที่ว่า  แล้วถ้าผมจะดึงข้อมูลตั้งแต่ id ที่มีการ insert ล่าสุด ไล่ลงไป 10 id 

แต่ให้มันดึงข้อมูลตั้งแต่ id น้อยไปมาก นั่นก็คือให้มันเรียง id41 - 50  งงมั๊ยอ่ะครับ

สมมุตผม insert ข้อมูลลงไปอีก เป็น 75 id ขอบข่ายที่ผมจะดึงข้อมูลออกมาก็อยู่ระว่าง id 66 - ถึง id ล่าสุด นั่นก็คือ 75

โดยดึงจาก 66 มาก่อนแล้วก็ไล่ไปจนถึง 75 ถ้าผม insert ไปอีกเป็น 76id ก็จะไล่ตั้งแต่ 67 - 76  ต้องใช้คำสั่ง mysql ยังไงอ่าครับ

ขอบคุณครับ

01 ต.ค. 2552 เวลา 19:51 น. 2 1,568
^