A-AA+then

รบกวนช่วยดูโค๊ดหน่อยครับ

948
ข้างล่างนี้อยู่ใน ไฟล์ชื่อ ajax_eventครับ
function showReportCalendar(time_id){
 createXMLHttpRequest();
var now_stamp=new Date();
 xmlHttp.open("get", "EventCalendar/report_event.php?now_stamp="+time_id, true);
 handleStateChange();
}
time_id จะรับค่าจาก ไฟล์ calendar_event
$msg .= '<td class="'.$class.'" id="'.$id.'" bgcolor="#E9FFE9" align="center"><a href="#" onclick="showReportCalendar('.$times.');">'.$day_num.'</a></td>';
แล้วมันจะไป show เหตุการณ์ที่ไฟล์ report_event
แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่า เวลามันไม่ตรงกันครับ คือผมคลิ๊กวันที่ 25-09-2552 แล้วมันกลับ โชวเป็น 2517
ลืมบอกไปว่า วันที่จะไป convert เป็น พ.ศ. โดยใช้ ฟังก์ที่เขียนเองครับ แต่ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับ หน้าอื่นๆครับ
ผมเช็คดูแล้ว โดยการใช้ echo ตัวแปรตอนที่ยังไม่ผ่าน ฟังก์ชัน showReportCalendar มันก็ดีอยู่ครับ คือเป็นปี พ.ศ.ที่ผมคลิ๊ก
แต่พอมันผ่าน ฟังก์ชันตัวบน มันกลับเพี้ยน ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ ประเภท พารามิเตอร์ ไม่ทราบว่า ผมต้องทำยังงัยครับ

3 ความคิดเห็น

ถูกแล้วครับ

เวลาของ Javascript และ PHP ไม่เท่ากันครับ

ควรส่งเวลาในรูป string ไปให้ PHP ทำการแปลงครับ เช่น ส่ง 12:00 ไปแทนตัวเลขครับ
1

ขอบคุณมากที่ชี้แนะครับ
ตกลงผมต้องแยก ตัวแปร เพื่อส่งค่าใช่มั้ยครับ

2

ตอนนี้ทำได้แล้ว ครับ แยกส่งไปครับ คือ แยก ปี เดือน วัน ส่งให้ครับ แล้วไปรวมอีกที
ทีแรกก็ติดที่ เดือนครับ ตัวที่ส่งไป เป็นเลขโดด ไม่มี 0 นำหน้า โชคดีที่มีฟังกชัน sprintf ครับ ก็เลยทำได้ขอบคุณที่ช่วยแนะนำมากๆ ครับ
3
^