A-AA+then

การที่เราจะอัพโหลดรูป แล้วเก็บ path ใน DB JSPกับsql2005คับ

1,986
การที่เราจะอัพโหลดรูป แล้วเก็บ path ใน DB

เช่น  อัพไฟล์จาก c:\pig.jpg 

พออัพแล้ว

เก็บpathเป็น   images\pig.jpg  ในดาต้าเบส

แล้วให้รูปเก็บในนั้นด้วยครับ


ขอบคุณนะครับ

jsp  ดาต้าเบสเป็น  SQL 2005 คับ

1 ความคิดเห็น

ก็เก็บไปเลยสิครับ ตอนอัปโหลด เราจะได้ path ของมันมาอยู่แล้ว ก็เอาค่านั้นใส่ลง db ได้เลยครับ
1
^