A-AA+then

สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง virtual host

1,221
สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง virtual host คือว่าจากที่ได้อ่านบทความ 

สร้างหลายโดเมน บน localhost

แล้วผมก็ทำตามน่ะครับแล้วก็ทำได้แล้วแต่ผมมีปัญหาอีกนิดหนึ่งน่ะครับ คือต้องการให้เครื่องอื่นเข้าเครื่องเราแบบ http://test แทนที่จะเป็น 192.168.1.1/test ต้องทำอย่างไงต่อครับ หรือพอมีหนทางอื่นไหมครับ

2 ความคิดเห็น

ต้องให้เครื่องที่จะเข้าเครื่องเราไปแก้ตรง WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
192.168.1.1      test

ประมาณนี้คับเพราะผมลองทำแว้วได้ผล 100%
1

2
^