A-AA+then

การแปลง url ที่เป็น path เหมือนโฟลเดอร์ ทำอย่างไร

1,361
ผมสงสัยว่า www.twitter.com/name เขาทำให้ redirect ไปที่ ไฟล์ได้อย่างไร เพราะ name มันน่าจะเป็น path เหมือน โฟลเดอร์
เรามีวิธี่ง่ายๆ ไหมครับ ที่จะทำให้มัน ไปเปิด ไฟล์ เพราะผมคิดว่าคงไม่มีโฟลเดอร์ ชื่อ name นั้นอยุ่จริง เพราะถ้ามีคงมีโฟลเดอร์เกลื่อน เลย แนะนำด้วยครับ

1 ความคิดเห็น

น่าจะเป็นการ rewrite url นะครับ

ลองศึกษาเกี่ยวกับ .htaccess ดูครับ

ตัวอย่างในเว็บนี้มีอยู่เยอะ
1
^