แก้ จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยใช้ jquery ให้สามารถใช้ ADODB ได้ ใ

ตั้งการแก้ให้สามารถใช้ ADODB ได้ ใครทำได้ ใส่บล๊อกเลย combobox เลือก จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยใช้ jquery
http://cakephp.jitwitya.com/...-multilevel-combobox
ฐานข้อมูล http://www.thaicreate.com/...ovince-database.html
พอดีจะเอาไปใช้กับ oracle10g ส่งงาน  แล้วเอากลับมาใช้จริงกับ mysql ทีหลัง อันที่แก้อยู่
includes/connect_adodb.inc.php
<?
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "hdddddddddddddddddddddddddd";
$dbpassword = "oddddddddddddddddddddd";
$dbname = "test";
//mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("ติดต่อ Host ไม่ได้");
//mysql_select_db($dbname) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
include("adodb/adodb.inc.php");
$db = NewADOConnection('mysql');
$db->NLS_DATE_FORMAT = 'RRRR-MM-DD HH24:MI:SS';
$db->charSet = 'AL32UTF8';
$db->Execute("ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='RRRR-MM-DD HH24:MI:SS'");
$db->Connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword, $dbname);
?>
24 ก.ย. 2552 3 5,632

ถ้าใช้ frame work กับ adodb มันจะง่ายกว่ามั่งคับในการ switch database
#1

ผมได้แก้ไขโค้ดเพิ่มเติมครับทำการแก้ไขโค้ด onchange ของกล่องเลือกจังหวัด โดยเพิ่มคำสั่งลบรายการตำบลที่ได้เลือกในครั้งก่อนทิ้งด้วยครับ     $('#province_id').change(function(e){        
var selected = e.target.value;        
loadSelectBox( '#amphur_id',    'geo_combo.php?load=amphur&province_id='+selected,   0);        
$('#district_id :not(option:first)').remove(); //add    
});
#2

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^