A-AA+then

การ Getfile text จากlink(https) มา query เข้า mysql

1,569

รบกวนสอบถามนะครับคือผมทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ มีการส่งข้อมูลจากส่วนกลางโดยการ dump database มาเป็นไฟล์ text(.csv) ไว้ที่ โฮสท์ของตัวเองแล้วก็ให้เราเข้าไปดึงมา import เก็บเข้า mysql database โดยการดาวน์โหลดมาแบบ manual ทุกวันนะครับ ทีนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าน่าจะเขียน script ดึงมา Query แบบอัตโนมัติเป็นเวลาเอาซึ่งผมเองก็มือใหม่ครับ ก็เลยยังมืดแปดด้านอยู่จึงขอความกรุณาให้คำแนะนำด้วยครับ(ขอเป็น PHP Script นะครับเพราะวิชาผมยังไม่แก่กล้าเลย)

2 ความคิดเห็น

ลืมยกตัวอย่างที่อยู่ไฟล์ครับเช่น https://monfg-bkk/link/temp/dump_cust.csv เป็นต้น(link ภายในนะครับ)โดยชื่อไฟล์จะเหมือนเดิมทุกวันครับ

ขอบคุณครับ

1

การดึงไฟล์ ก็ไม่ยากอะไร หลายฟังก์ชั่น ก็ทำงานได้ ที่เกี่ยวกับ text file มีตัวอย่างบนเว็บ

จะให้ดีงอัตโนมัติทุกวัน ลองศึกษา cronjob

ไฟล์ csv มีหลายฟอร์แมตมาก การทำงานกับไฟล์ชนิดนี้ ให้เปิดไฟล์ ด้วย text editor เพื่อดูรูปแบบแล้วเขียนฟังก์ชั่นที่เหมาะสมเอาเองครับ ซึ่งมีหลายวิธี รวมถึง ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ csv ของ php เองโดยตรงก็มี ลองศึกษาดูครับ
2
^