A-AA+then

การออกรายงาน php--->word

2,772
<?php

header('Content-type: application/ms-word');
header('Content-Disposition: attachment; filename="word_document.doc"');
?>


คือทำออกรายงานให้มันอยู่ในรูปแบบของเอกสาร word ได้แล้วแล้วนะคะ

แต่มันติดปัญหาตรงที่ ถ้าขึ้นหน้าใหม่แล้วมันไม่มีหัวคอลัมม์อะค่ะ คือต้องการให้

มันมีหัวคอลัมม์ทุกหน้าที่ออกมาค่ะ ใครเคยทำ หรือพอมีวิธีช่วยแนะนำด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

2 ความคิดเห็น

1

ต้องแบ่งหน้า จัดรูปแบบเอาเองโดยประมาณครับ ไม่มีโค้ดใดสามารถกำหนดหน้าเองได้โดยอัตโนมัติครับ
2
^