A-AA+then

มีปัญหากับ Gcms3.10 ครับ

1,168
มีปัญหากับ Gcms3.10 ครับ เวลาจะ ดู บทความทั้งหมด หรือ webboard ทั้งหมดจากหน้าแรกไม่ได้ครับ(more)ที่web ของGcms ก็เป็นครับและเวลา post ข้อความหรือตอบ ระบบจะไม่เพิ่ม post ให้ครับ

2 ความคิดเห็น

ลองปรับ chmod ให้ไฟล์ และ directory ทั้งหมดใน datas/ ให้เป็น 777 ครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^