A-AA+then

สอบถามครับ ตำแหน่ง Mod ใน Gcms 3.1.0 ทำอะไรได้บ้างครับ

1,188
สามารถ Login ในหน้า admin ได้ไหมครับ

1 ความคิดเห็น

แล้วแต่การออกแบบครับ

ตามที่มีการออกแบบไว้แล้ว ให้ทำการ config ที่เว็บบอร์ดครับ เพื่อให้ mod สามารถลบ กระทู้ได้ครับ

จจริงๆแล้ว mod เป็นแค่ option เท่านั้นครับ ผมไม่ได้กำหนด ความสามารถของ mod ไว้ เราอาจกำหนดให้มี mod หรือไม่ก็ได้ รวมถึง สามารถ  ลด หรือเพิ่มได้ ด้วยการ config

ส่วน mod จะทำอะไรได้นั้นต้องออกแบบกันเองแหละครับ ในเบื้องต้น สิ่งที่ mod ทำได้และกำหนด ไว้แล้ว คือ mod สามารถลบกระทู้ได้เท่านั้น ครับ

mod ไม่สามารถเข้าระบบ admin ได้ครับ

ความสามารถของ mod จะถูกกำหนดโดยโมดูลครับ เพื่อความปลอดภัย mod จึงไม่สามารถ login เข้าส่วนของ admin ได้ครับ แต่ถ้าต้องการคนที่มีความสามารถเหมือน admin เราสามารถมี admin หลายคนได้ครับ
1
^