A-AA+then

ช่วยหนอยครับ จะเอา JpGraph มาใช้ร่วม FPDF

1,668
ช่วยหนอยครับ จะเอา JpGraph มาใช้ร่วม FPDF
ผมจะเขียน php JpGraph มา report เป็น PDF (หลายๆกราฟ)

หรือมีวิธีอื่นชวนแนะนำทีครับ

2 ความคิดเห็น

ขยายความหน่อยครับ ว่าต้องการอะไร

1 หน้าแสดง 1 กราฟ   หรือ 1 หน้าแสดงได้ n กราฟ
ไม่ค่อยเข้าใจคำถามครับ ^^
1

คือต้องการ ให้ กราฟที่ได้ มาแสดงบนไฟล์ pdf นะครับ เหมือนการทำ report นะครับ
2
^