A-AA+then

การส่งค่าจาก Ajax ไป ที่ Pop Up window

2,048

ผมจะส่งค่าจาก window หลัก ซึ่งตัวแปรได้จาก ajax ให้ pop up window รับค่า ทำได้อย่างไรครับ ผมเจอปัญหา ที่ popup window จะรับค่าเป็น undefined

4 ความคิดเห็น

ส่งไม่ได้ครับ

ajax จะส่งค่าไปที่ server เท่านั้นครับ

ปกติเราจะส่งค่าไปยัง popup ได้ โดยผ่าน URL ตอนเรียกใช้ครับ

หรือไม่ก็ส่งค่าโดยอ้างอิง ชื่อของ windows ที่สร้างครับ
1

ลองไปแงะดูตรงนี้นะฮ่ะ

http://iko.krajay.com/iko/testcode/test.html 
2

ขอบคุณครับ ทำได้แล้วครับ ตาม ความเห็น #2

3

555+
อยากช่วยทุกคนถ้าช่วยได้
เปรียวดีใจด้วยนะ
4
^