A-AA+then

ฟังก์ชั่น substr กับการตัดข้อความ

1,465

<?

echo substr(ทั้งๆที่มี,0,5)

?>
คือมันตัดข้อความแล้วปรากฎว่ามันมี  �  ต่อท้ายอะครับ
ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ยังไง = =;;

4 ความคิดเห็น

ถ้าเป็น utf-8 ใช้ mb_substr() ครับ

หรือถ้า ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ ให้ดู substr_utf8() บนเว็บครับ
1

 ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ กำลังอยากรู้พอดีเลยครับ 
2

มันต่างกับ substr ยังไง หรอครับ
3

4
^