A-AA+then

อยากทราบวิธีทำของลิงค์ วีดีโอ

1,308
อยากทราบวิธีทำของลิงค์ วีดีโออะครับ ว่าทำยังไงอยากทำบ้าง เอาไว้ทำ cai สอนเด็ก ๆ อะครับ

2 ความคิดเห็น

วีดีโอแบบไหนครับ

1. แบบ flash (ฝังตัวในเว็บ)
2. แบบ youtube (ดึงมาจากที่อื่น)
3. แบบ streaming (ดึงมาจากที่อื่น แต่เหมือนทีวีออนไลน์)
1

แบบ 1 กับ 3 ครับ ที่ต้องการ
2
^