A-AA+then

การตรวจสอบ browser ครับ - -"

1,507
คือผมอยากจะเขียนโค้ดตรวจสอบ  browser อะครับ
ประมาณว่า  ถ้าเป็น  browser  ie 6.0 หรือต่ำกว่า  ให้แสดงข้อความ a
แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นให้แสดงข้อความ b อะครับ

ใช้ฟังก์ชั่นอะไรตรวจสอบหรอครับ ?

3 ความคิดเห็น

1

<?php
$ua = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if (strpos($ua,'MSIE 5')) {
echo "A";
}else if (strpos($ua,'MSIE 6')) {
echo "A";
}else{
echo "B";
}
?>
2

ว้าวววว ...  ขอบคุณครับ ๆ
3
^