A-AA+then

เว็บ GOOGEEK ดึง RSS อย่างไรครับ

1,938
ไม่ทราบว่าอยากทำเว็บแบบ Googeek.com ไม่ทราบว่าการดึง RSS ทำอย่างไรครับ

3 ความคิดเห็น

Run Tab ข่าวสารแบบ gcms.goragod.com ไม่ได้ครับ ไม่ทราบผิดตรงไหนครับ
1

อ้างจากคำตอบที่ #1Run Tab ข่าวสารแบบ gcms.goragod.com ไม่ได้ครับ ไม่ทราบผิดตรงไหนครับ

555+++ ใจเย็นๆ ครับ ยังใช้งานไม่ได้ กำลังทดสอยอยู่

อ้างจากคำถามไม่ทราบว่าอยากทำเว็บแบบ Googeek.com ไม่ทราบว่าการดึง RSS ทำอย่างไรครับ

อ่านเรื่อง RSS

GCMS มีคุณสมบัติครบทุกอย่าง สำหรับการทำเว็บข่าว ขาดอยู่ที่การประยุกต์ใช้
2

เขียนไฟล์ linkto.php อย่างไรครับใน Googeek.com ครับ ผมส่งค่าตัวแปรไม่ได้ครับอาจารย์
3
^