A-AA+then

สอบถามเรื่องฟอร์มครับ

1,107
คือผมจะทำประมาณว่า ให้เลือกปุ่ม radio หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง สมมุติ มีสองหัวข้อ A กะ B

ถ้าเลือก A ก็จะกรอกข้อมูลในช่องอื่นๆได้ปกติ  แต่ถ้าเลือก B ช่องกรอกข้อมูลอื่นๆบางช่อง จะถูก disbled อ่าครับ

ใช้ระบบโค๊ดยังไงกันอ่ะครับ

ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

น่าจะให้  js ในการกำหนด readonly สำหรับ ช่องกรอกข้อมูลนั่นๆครับ
1

มีหลายบทความคล้ายๆกันลองประยุกต์ดู

check
select
2
^