A-AA+then

อยากรู้เทคนิคการที่เขียนโคต้ตรงส่วน ข้อมูลสมาชิก ของเว็บ Goragod

1,320
อยากรู้ วิธี หรือเทคนิค 
ตรงส่วน counter ที่เวลาเอาเมาส์ วาง บน รูปของคนที่ Login เข้ามาในระบบ ก็จามี เหมือน layer แสดงของข้อมูลสมาชิก ของเว็บ

ค่ะ

ช่วยตอบด้วยนะคร้า

2 ความคิดเห็น

Ajax Tooltip ครับ โค้ดเต็มๆ เลยก็ดูที่ GCMS
1

ขอบคุณ มาก เลย ค่ะ อาจารย์ Goragod
ตอนนี้ได้แล้ว ค่ะ จาก บทความ "บทที่ 13 การแสดง Tooltip ด้วย Ajax" ในเว็บนี้ละค่ะ

 

2
^