A-AA+then

Gcms3 เพิ่มผู้ใช้โดย admin

1,405
Gcms3 เพิ่มผู้ใช้โดย admin เวลา เพิ่มแล้วมันบอกว่า สมัครเมื่อ2513ครับ ผมยังไม่เกิดเลยแก้ตรงไหนครับ แล้วตอนสมัครสมาชิกใน localhost จะให้สามารถใช้ mail admin@localhost ได้ต้องแก้Regular expression ตรงไหนครับ หาไม่เจอครับ ขอบคุณ Gcms ครับ

2 ความคิดเห็น

แก้ไขให้แล้วครับ

$save[create_date] = $mmktime;
$db->add($prefix.$config[db_user],$save);


เพิ่มบรรทัดนี้ลงไปครับ ใน admin/updateprofile.php ครับ ประมาณบรรทัดที่ 142 (ในดาวน์โหลดผมแก้ไขให้แล้วครับ)

ส่วนการใช้อีเมล์เป็น admin@localhost ผมไม่แนะนำครับ เนื่องจาก PHPMailer ต้องการที่อยู่จริงของ admin ครับ อาจ error ได้หากต้องส่งอีเมล์ ควรใส่อีเมล์ที่มีที่อยู่จริงครับ

หากจำเป็นต้องแก้ไขจริงๆ โค้ดตรวจสอบอีเมล์ อยู่ใน admin/updateprofule.php บรรทัดที่ 52ครับ

} elseif(!preg_match('/^[_a-z0-9-\.]+@([_a-z0-9-\.]+){5,}$/',$save[email])) {
1

ขอบคุณครับ
2
^