A-AA+then

งง เรื่อง การส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลขณะพิมพ์ด้วย GAJAX

909

ผมลองก๊อปxxxไฟล์มา มันต้อง ใส่โค้ดส่ง request ก่อนด้วยมั้ยครับ คือชอบเรื่องนี้มากอยากทำให้เป็น เพิ่งหัดทำครับ

1 ความคิดเห็น

สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรก ก็คือการศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจครับ และ สามารถทำตามตัวอย่างได้โดยให้ผลถูกต้องสมบูรณ์ (ตัวอย่างทำงานได้)

หลังจากนั้นให้นำความรู้ที่ได้ไปดัดแปลงใช้งานให้เหมาะสมกับตัวเองครับ
1
^