A-AA+then

ขอคำแนะนำเรื่องเช็คไฟล์หรือโฟลเดอร์ว่า เขียนทับได้หรือไม่

1,206
 อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์และท่านอื่นๆ ถึงโค้ดในการเช็คว่า ไฟล์ หรือโฟลเดอร์นั้นๆ สามารถเขียนทับได้หรือไม่
อยากจะเอาไว้ใช้เป็นส่วนตรวจสอบ เวลามีคนนำโค้ดไปติดตั้ง แล้วมักจะลืม chmod 777 ครับ

พอจะมีบทความที่ใกล้เคียงกับส่วนนี้แนะนำไหมครับ

2 ความคิดเห็น

1

  โอ้ว ขอบคุณครับอาจารย์ 

ลืมไปเลยว่ามีเว็บของ PHP อยู่ หุๆๆ
2
^