A-AA+then

ขอโค๊ดการตรวจสอบความถูกต้องของ captcha

1,972
ขอโค๊ดการตรวจสอบความถูกต้องของ captcha หน่อยค่ะ โดยเช็คกับ javascript หรือ ajax ก็ได้ ช่วยหน่อยนะค่ะ

2 ความคิดเห็น

ก็ตรวจสอบจากวิธีเก็บแหละครับ เก็บยังไงก็ตรวจแบบนั้น (ผมไม่รู้ว่าเก็บยังไง)
1

ไม่ได้เก็บค่ะ แค่ใช้ฟังก์ชั่น captcha ดึงมาโชว์ในหน้าเว็บแล้ให้ตรวจสอบค่ะ

2
^