A-AA+then

สร้างบทความแต่ไม่เห็น ปุ่มสำหรับยืนยันการสร้างเลย

1,429
ผมเพิ่งจะโหลดตัว gcms v2.1 มาใช้แต่การสร้างบทความทำไมไม่เห็นปุ่มสำหรับยืนยันเลย  มีแต่ให้เขี้ยนแต่ไม่เห็นปุ่มยืนยันครับ

2 ความคิดเห็น

ปุ่มบันทึก คือ ปุ่ม Save ที่อยู่ใน fckeditor ครับ
1

ขอบคุณครับ  ได้แล้วครับ
2
^