ใส่ $ ใน java script แบบนี้หมายความว่าไรครับ

ใส่ $ ใน java script แบบนี้หมายความว่าไรครับ

ตัวอย่าง
<script type="text/javascript">  
var  SearchRange;  

$(function(){   
    $("#iFind").click(function(){       
        if($("#keyword").val()!=""){        
            if(SearchRange == null) {  
                SearchRange = document.body.createTextRange();  
            }         
            if(SearchRange.findText(
$("#keyword").val()) != false ) {  
              SearchRange.select();  
              SearchRange.scrollIntoView();  
              SearchRange.moveStart("word");  
            }else{  
              SearchRange = null;  
            }  
        }  
    });  
});  
</script>
 
30 ก.ค. 2552 เวลา 16:53 น. 4 1,307
^