การส่งเมล์

คือผมสงสัยนะ

การส่งเมล์ เราสามารถใส่ อีเมล์ผู้ส่ง ได้

เช่น ผมใส่อีเมล์ผู้ส่งเป็น admin@goragod.com

ดังนั้นผมก็สามารถแอบอ้างเป็น อาจารย์ ส่งเมล์ไปให้ ใช่หรือไม่

ถ้า แล้วมีวิธีตรวจสอบว่า admin@goragod.com ส่งมาจริงหรือปาวครับ
29 ก.ค. 2552 เวลา 12:45 น. 1 1,348
^