A-AA+then

การส่งเมล์

1,345
คือผมสงสัยนะ

การส่งเมล์ เราสามารถใส่ อีเมล์ผู้ส่ง ได้

เช่น ผมใส่อีเมล์ผู้ส่งเป็น admin@goragod.com

ดังนั้นผมก็สามารถแอบอ้างเป็น อาจารย์ ส่งเมล์ไปให้ ใช่หรือไม่

ถ้า แล้วมีวิธีตรวจสอบว่า admin@goragod.com ส่งมาจริงหรือปาวครับ

1 ความคิดเห็น

ดูจาก header ของอีเมล์ได้ครับ ว่าส่งมาจากไหน เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งมาโดย mail server และยังมี addess ตอบกลับ และ address ของผู้ส่งให้สามารถดูได้อีกด้วยครับ
1
^