อาจารย์ครับ จะให้ ajax ลูปเช็คข้อมูลยังไงครับ

ผมขอความช่วยเหลือด้วยครับอาจารย์ครับ

ผมมี from 1 from เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จะบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
ตัวอย่างนะครับ
1.name =ชื่อ **เมื่อกดปุ่มแล้วจะบันทึก
2.zone = แผนก  **เมื่อกดปุ่มแล้วจะบันทึก
3.code_timeline = รออีกฝ่ายส่งข้อมูลมาครับ
4.success_work = สถานะ สมบูรณ์หรือไม่

ก็คือ field code_timeline จะรออีกฝ่ายส่งข้อมูลมาอัพเดตครับ คือคนที่จะส่ง ข้อมูลมาอัพเดตอยู่คนละโฮสครับ แต่ส่วนนี้ไม่มีปัญหาครับ
สามารถส่งมาอัพเดตได้ อาจจะรอ สีกกี่วิไม่แน่นอนครับ จึงมีปัญหาว่า ไม่รู้ว่าเขาจะส่งขช้อมูลมาอัพเดตเมื่อไหร่ครับ

จะเขียน ajax ยังไงครับ ให้มันไปเช็ค field code_timeline ว่ามีค่าเท่ากับ xxx หรือยัง ถ้ายังไม่มีก็ให้เช็คอยู่อย่างงั้นจนกว่าจะได้รับผลว่ามีค่าแล้ว  ถ้ามีแล้วให้ รีเฟชร ไปอีกหน้าเพื่ออัพเดต field success_work ว่าสมบูรณ์ ครับ

ผมไม่ถนัดเรื่อง ajax และยังมือใหม่ครับ ขอวิธีทำ หรือ โค้ดตัวอย่างได้ไหมครับ
ขอแค่ตัว วนลูปเช็คแล้วก็ให้ รีเฟชรไปอีกหน้าก้ได้ครับ

17 ก.ค. 2552 เวลา 16:21 น. 1 1,095
^