ลบกวน แนะนำ code php ที่รับค่าจากฟร์อม FCKeditor

ลบกวน แนะนำ code php  ที่รับค่าจากฟร์อม FCKeditor มาเก็บไว้ในตัวแปร แล้วนำออกแสดงผล ครับ เหมือนกับเว็บบร์อดของ goragod.com นี่แหละครับ
17 ก.ค. 2552 เวลา 13:52 น. 3 1,411
^