A-AA+then

order by ไม่ได้ครับผม

1,133
จากรูปภาพครับผม ผมต้องการตัดสตริง เอา เลขที่ลงรับ (doc_regis) โดยตัดเอา aกนผ01 ออก แล้วจะได้เลขที่ลงรับ คือ 1/2552 คราวนี้ผมต้องการ order by doc_regis asc อะครับแต่มันไม่เรียงให้ครับผม ตัวที่มันไม่เรียงคือ aกนผ01105/2552 ครับชวยหน่อยน่ะครับผม ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

มันมีจำนวนหลักไม่เท่ากัน น่าจะยากนะครับ ถ้าจะตัด ออกมาเพื่อเรียงลำดับก็ยังกำหนดจำนวนที่แน่นอนไม่ได้

ทางที่ดีน่าจะออกแบบฐานข้อมูลใหม่จะดีกว่า โดยการแยกฟิลด์ที่จำเป็นต้องเรียงลำดับออกต่างหาก เพื่อให้การเรียงลำดับทำได้ง่าย
1

ขอบคุณครับผม

2
^