A-AA+then

ปัญหาการเขียน code ไว้บน page

1,354
ต้องการแสดง code ไว้บน page(.php) เพื่อนแสดงออกมาครับ

แต่ติดปัญหาที่ว่า มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง html ไป

ปัญหาตรงนี้เราจะแก้ยังไงดีครับ

2 ความคิดเห็น

หลักการก็คือต้องเปลี่ยน < ให้เป็น &gt; และ > ให้เป็น &lt; ครับ

หรือจะใช้ฟังก์ชั่น htmlspecialchars() ก็ได้ครับ
1

ขอบคุณครับ
2
^