A-AA+then

ช่วย คิวรี้ ทีครับ

1,507
id       rating_id     rating_num
1            5                      5
2            6                      2
3            5                      1
แบบว่า อยากหาผลรวม ของฟิวด์ Rating_num แล้วคิดออกมาเปง ค่าเฉลี่่ย ครับ โดยที่ ค่าเฉลี่่ย ต้องไม่เกิน 5 
ค่าใน Rating_num มันจามีค่า 1-5 ครับ แบบว่า จะทำ Rating ครับ ช่วยที

3 ความคิดเห็น

AVG(rating_num) ครับ
1

 แบบว่า หาผลรวม Rating_num แล้ว มา หารด้วย จำนวน แถว อ่า ครับ คิดออกแต่ คิวรี้ ม่ายเป็น อิอิ อีกนิดครับ อาจารย์
2

ได้ แระครับ ขอบคุง มาก
3
^