A-AA+then

การส่ง AJAX แบบ JSON ชนิด Array client ---> Server

1,684

client จะต้องทำการ Encode ให้อยู่ในรูปแบบ [ข้อมูล] หรือ {ข้อมูล} ก่อนใช่ไหมคับ โดยเราต้องเขียนฟังก์ชั่นมาเอง

แล้วพอมีวิธีอื่นอีกไหมอะคับเช่นมี ฟังก์ชั่นให้ encode อยู่แล้วใน Jsp

 

1 ความคิดเห็น

การ encode JSON ทำได้ง่ายๆด้วย Javascript นี่ครับ ด้วยคำสั่ง eval

var jsondatas = eval( '(' + data + ')' );
1
^