ให้ checkbox ติ๊ก ตามข้อมูลที่มีอยู่ใน DB ทำไงคับ (PHP)

คือผมจะเขียนระบบ edit ข้อมูลอ่ะครับ คือตอนรับเข้าไปเนี่ย มันจะมีส่วนนึง ที่รับข้อมูลจาก checkbox เข้าไปเก็บ
แต่พอจะ edit ข้อมูลในส่วนที่เป็น cechbox มันจะไม่โชว์อะครับ ผมพยายามเขียนให้มันดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ แต่มันไม่ขึ้น ไม่รู้ผมเขียนผิดตรงไหนยังไงรบกวนช่วยดูหน่อยนะครับ...ขอบคุณครับ

<?
include ("../inc/functiondb.php");

mysql_connect($hostname, $username, $password) or die("ไม่สามารถติดต่อได้");
mysql_select_db("$dbName") or die("ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลได้");

mysql_query("SET CHARACTER SET tis620");     
$sql_select="SELECT * FROM document where doc_id='3930'";
$result1=mysql_db_query("$dbName",$sql_select);

$row = mysql_fetch_array($result1);
$Lid= $row[doc_id];
$action= $row[action];


$sql_select="SELECT * FROM action order by list";
$result1=mysql_db_query("$dbName",$sql_select);
$number = mysql_num_rows($result1);
$i=0;
$x=0;
$j = $number;
$EXaction=explode(",","$action");
$no_action=count($EXaction);
while ( $x < $no_action){
while ($j > $i) {
        $row = mysql_fetch_array($result1);

        $id= $row[Id];
        $action_code= $row[action_code];
        $action_name= $row[action_name];

        if($action_code==$EXaction[$x]){
?>

        <tr>
        <td width="5%" bgcolor="#DEDEDE"><input name="docAction[<?=$j?>]" type="checkbox" id="docAction[<?=$j?>]" value="<?=$action_code?>" checked /></td>
        <td bgcolor="#DEDEDE"><?=$action_name?></td>
        </tr>
<?
        }else{
?>

        <tr>
        <td width="5%" bgcolor="#DEDEDE"><input name="docAction[<?=$j?>]" type="checkbox" id="docAction[<?=$j?>]" value="<?=$action_code?>" /></td>
        <td bgcolor="#DEDEDE"><?=$action_name?></td>
        </tr>
<?
        }$j--;
    }$x++;
}
?>

02 ก.ค. 2552 เวลา 10:37 น. 3 3,937
^