A-AA+then

จากบทความ Listbox multi select

1,471
จากบทความ Listbox multi select ถ้า ได้เมลที่ต้องการมาอยู่ใน Listbox ฝั่งขวา แล้ว

เราจะรับค่า เมล ที่อยู่ในนั้นอย่างไรครับ

2 ความคิดเห็น

อืม...เวลาเอาผลลัพท์ไปใช้งานนี่ยากจริงๆ

ผมเขียนให้ใหม่แล้วครับ ไปดูที่บทความ
1

ได้แหละครับ

ขอบคุณมากกครับ
2
^