A-AA+then

รบกวนผู้รู้ครับ

1,217
ต้องการใช้ Text Editer บนเว็บ

แต่ต้องการใช้ ตัวอักษรพิเศษทางคณิตศาสตร์

ต้องทำอย่างไรครับ

เช่นเครื่องหมาย อินทิเกรด หรือ ดริฟ

ผมพัฒนา เว็บ E-Learning Calculus อยู่ครับ

รบกวนด้วยครับ

3 ความคิดเห็น

สงสัยจะไม่มีทาง text box ไม่สามารถแสดงตัวอักษรนอกเหนือตาราง ASCII ได้
1

มีทางที่จะทำได้ไหมครับ

อย่างเครื่องมืออะไรแบบนี้

ที่ผมคิดคือ

เก็บอักษรพิเศษในฐานข้อมูลโดยรูปภาพแล้วนำมาใช้ได้ใหม
2

ได้ครับ เป็นทางออกที่ดี ด้วยการใช้ bbcode ครับ เหมือนกับรูปไอคอนยิ้มของ MSN ครับ เมื่อใส่สัญลักษณ์ที่กำหนดไป พอแสดงผลก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปภาพครับ
3
^