A-AA+then

อยากโหลด FCKeditor ด้วย ajax แบบ goragod ครับ

1,825

อยากโหลด FCKeditor ด้วย ajax แบบ goragod ครับ

ผมพยายามหลายวิธีแล้วมันก็ไม่ขึ้นสักที

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

4 ความคิดเห็น

 ลองดาวน์โหลด GAJAX ไปหรือยังครับ

ผมว่าลองแกะดูจากโค้ดตัวนี้ดูก่อน แต่ผมเองก็ยังไม่ได้ลองแกะดูเหมือนกัน
ยังไม่ค่อยสันทัดเรื่อง AJAX 

แต่ก็มีหลายๆ ส่วนผมแกะ FCKeditor ของอาจารย์ไปใช้นะครับ อิๆ 
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
1

Ajax มันไม่รองรับ Javascript บนหน้าที่เรียก

อยากให้ใช้ Javascript บนหน้าทีเ่รียกได้ ต้องใช้ GCMS ครับ
2

อยากรู้เหมือนกันครับ ช่วยอธิบายคร่าวๆ ได้ไหมครับว่าต้องทำอย่างไรให้ FCKeditor ส่งค่าแบบ ajax

3

ใช้ GForm ครับ สามารถดูตัวอย่างได้ที่ GCMS V3 ครับ
4
^